Čoka: Centar za socijalni rad realizovao projekat “Razlike nas spajaju”

Čoka: Centar za socijalni rad realizovao projekat “Razlike nas spajaju”

262
0
Deli

Centar za socijalni rad opštine Čoka u proteklom periodu realizovao je dvomesečni projekat “Razlike nas spajaju”. Sredstva za realizaciju projekta, 700.000 dinara, dobijena su putem Konkursa Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Osnovni cilj projekta bio je unapređivanje stepena kvaliteta života dece i mladih sa smetnjama u razvoju sa teritorije opštine Čoka, koji koriste uslugu dnevnog boravka, kroz pružanje i unapređivanje ove usluge.

Aktivnosti u okviru projekta podrazumevale su grupne aktivnosti korisnika Dnevnog boravka i građana opštine Čoka, pre svega penzionera. Finalna aktivnost bila je organizacija i novogodišnje priredbe.

U okviru projekta nabavljen je didaktički material i lap top računar, radi uspešnijeg rada sa korisnicima Dnevnog boravka. Pored toga, sredstva su utrošena i za plaćanje dvomesečnih troškova za prevoz korisnika do Dnevnog boravka i nazad, ishranu, režije i nabavku sredstva za higijenu. Iz dobijenih sredstava finansiran je i rad zaposlenih tokom realizacije projekta, što je rasteretilo Lokalnu samoupravu u tom period, a koja nastavlja da finansira usluge po završetku projekta.

Deci i mladima sa smetnjama u razvoju sa teritorije opštine Čoka, ovim projektom u okviru usluge Dnevnog boravka, pružena je mogućnost za unapređivanje i očuvanje postojećih sposobnosti, razvijanje socijalnih veština, uključivanje u kulturno-zabavne aktivnosti, druženje sa drugom decom i podsticanje samostalnosti, navedeno je na internet stranici Opštine Čoka.

Nema komentara

Ostavi odgovor

CAPTHA *