Čoka: Do sada nije registrovana nijedna skupština stambenih zajednica, doneta Odluka o...

Čoka: Do sada nije registrovana nijedna skupština stambenih zajednica, doneta Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama

413
0
Deli

Na poslednjoj održanoj sednici Skupštine opštine Čoka doneta je Odluku o kućnom redu u stambenim zgradama. Na osnovu ove Odluke o održavanju kućnog reda brinu stanari preko skupštine stambene zajednice i upravnika zgrade shodno odredbama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

Na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada do kraja godine svaka zgrada mora da ima svog upravnika. Stanari zgrada mogu izabrati nekog od stanara za upravnika zgrade ili mogu da angažuju profesionalnog upravika. U suprotnom, Opštinska uprava ima obavezu da privremeno imenuje prinudnog upravnika  sa liste profesionalnih upravnika koja se vodi kod Privredne komore Srbije. Prinuda uprava traje samo onoliko koliko stanarima treba da se dogovore i izaberu upravnika.

Podatak o tačnom broju zgrada u čokasnkoj opštini ne postoji, a prema evidenciji Službe za imovinsko pravne odnose u Opštini Čoka za sada nije registrovana nijedna skupština stambenih zajednica. Kako je naglasila Erika Kerepeši iz Imovinsko-pravne službe Opštinske uprave rok za registraciju kod opštinskih organa je 12. decembar.

U jednoj od zgrada u Čoki živi Nora Roža Borbelj. Kako je rekla, u njenoj zgradi do sada su uspevali da se organizuju kada je bilo potrebe za određenim ulaganjima u zgradi, ali da nemaju skupštinu stanara. – Nismo još razgovarali o tome, mislim da neki stanari znaju koje su novine na tom polju. Međutim, nismo se uopšte ni organizovali ni dogovarali. Dosta je tu praznih stanova, možda je pet-šest stanova punih. Tako da ne znam šta ćemo sa tim, ali moraćemo nekako da se dogovorimo – rekla je ona.

Sve informacije u vezi sa registracijom skupštine stambenih zajednica moguće je dobiti u Opštinskoj upravi, kao i na internet sajtu Opštine Čoka.

coka---prodaja-stan---centar-5425492898246-71782375924Odlukom o kućnom redu u stambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim zgradama uređuju se prava, dužnosti i pravila ponašanja stanara u korišćenju stanova, poslovnih prostorija, zajedničkih prostorija i delova zgrade, uređaja, instalacija i opreme zgrade u stambenim zgradama za kolektivno stanovanje na teritoriji opštine Čoka.

Neki od članova Odluke propisuju da su stanari i upravnik dužni da u zimskom periodu preduzmu mere zaštite od smrzavanja i prskanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija i uređaja u stanovima, zajedničkim i poslovnim prostorijama, kao i da stanar koji primeti da je instalacija ili njen deo u kvaru treba odmah obavesti upravnika zgrade.

Odlukom se propisuje da zajednički delovi zgrade služe za potrebe svih stanara i stanari su dužni da ih koriste u skladu sa njihovom namenom, sa potrebnom pažnjom i da ih čuvaju od oštećenja i kvara. Stanari su dužni da održavaju čistoću zgrade i okoline zgrade.

Pri korišćenju stana i zajedničkih prostorija u zgradi zabranjeno je ometanje drugih stanara vikom i bukom. Na balkonima je zabranjeno držanje stvari koje narušavaju izgled zgrade, a sa istih je zabranjeno bacanje otpada svih vrsta. Takođe, zabranjeno je i sušenje veša na otvorenim delovima zgrade koji su okrenuti prema ulici, osim do visine parapetnog zida, odnosno zatvorene ograde.

coka---prodaja-stan---centar-5425492895413-71782363046Prilikom pojedinačnog postavljanja ili zameni prozora, roletni i balkonskih ograda mora se voditi računa da te stvari budu jednoobrazne sa postojećima na stambenoj zgradi. Stanari su dužni da ulazna vrata u stambenu zgradu zaključaju noću, a Odlukom je propisano i vreme odmora.

Poslovna delatnost može da se obavlja u posebnim delovima stambene zgrade predviđene za tu namenu. Izuzetno poslovnu delatnost u stanu može obavljati i lice koje isti stan koristi za stanovanje uz saglasnost skupštine stambene zajednice, navedeno je u Odluci.

Inspekcijski nadzor nad primenom ove Odluke vrše inspektor zaštite životne sredine, komunalni i građevinski inspektor u Opštinskoj upravi opštine Čoka.

Za nepoštovanje odredbi Odluke o kućnom redu propisane kazne za pravna lica kreću se od 5.000 do 20.000 dinara, za fizička lica – stanare predviđene kazne su od 2.000 do 3.000 dinara, dok će upravnik zgrade biti kažnjen sa 5.000 dinara ukoliko Odluku ne objavi na vidnom mestu ili ne učini dostupnim ažuran spisak stanara.

Nema komentara

Ostavi odgovor