Čoka: Održana 17. sednica Skupštine opštine

Čoka: Održana 17. sednica Skupštine opštine

303
0
Deli

Na 17. sednici Skupštine opštine Čoka, koja je održana danas, 29. novembra, odbornici su usvojili svih sedam tačaka dnevnog reda. Doneto je niz odluka radi utvrđivanja poreza na imovinu za 2018. godinu.

Usvojena je Odluku o uvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Čoka.

2Prilikom obrazloženja ove tačke dnevnog reda istaknuto je da je Opština Čoka u obavezi da na osnovu Zakona o porezima na imovinu svake godine donese odluku kojom će utvrditi tržišne vrednosti nepokretnosti, a koja će se primenjivati na utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica u narednoj godini. Kako je objašnjeno, cene su su se neznatno promenile u prvoj i drugoj zoni, a u trećoj  zoni je došlo do povećanja cene kvadratnog metra za poljoprirvedno zemljište, koja sada iznosi 46,51 dinar po kvadratnom metru. Prvu zonu čini naseljeno mesto i katastarska opština Čoka, u drugoj naseljena mesta i katastarske opštine Padej, Ostojićevo i Sanad. Treća zona obuhvata naseljena mesta i katastarske opštine Vrbica, Crna Bara, Banatski Monoštor i Jazovo.

8Odbornici su takođe usvojili predlog Odluke o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu. Prilikom objašnjenja ove tačke dnevnog reda, istaknutno je da utvrđivanje predloga odluke predstavlja zakonsku obavezu i da se ništa nije promenilo u odnosu na prethodnu godinu. Stopa amortizacije iznosi 0,8 odsto godišnje, primenom proporcionalne metode, a najviše do 40 odsto.

Usvojena je i Odluka o visini poreske stope poreza na imovinu na prava na nepokretnosti na teritoriji opštine Čoka. Donošenje ove odluke predstavlja zakonsku obavezu. Kako je objašnjeno, stope poreza na imovinu ostaju na istom nivou kao što su bile u 2017. godini.

1Radi usaglašavanja sa Uredbom Republike Srbije o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse odbornici Skupštine opštine Čoka usvojili su i Odluku o boravišnim taksama. Na osnovu usvojene Odluke boravišna taksa za jedan dan košta 60 dinara, umesto dosadašnjih 50.

Takođe, usvojen je i program rada Crvenog krsta Čoka za 2018. godinu sa planom prihoda i rashoda za 2018. godinu. Potrebna sredstva za planirani rad Crvenog krsta iznose 1,4 milion dinara, od čega se 800.000 izdvaja za kuhinju, a preostali deo novca za ostale aktivnosti Crvenog krsta Čoka.

15

Nema komentara

Ostavi odgovor

CAPTHA *