Čoka: Udvostručen broj prijava nasilja u porodici

Čoka: Udvostručen broj prijava nasilja u porodici

400
0
Deli

Od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, odnosno od 1. juna ove godine, broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici se udvostručio u opštini Čoka u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj zakon doneo je niz novina koje za cilj imaju da preveniraju nasilje, te ukoliko je došlo do njega da spreči nastavak, ali i da osnaži žrtve.

Kako je objasnila direktorica Centra za socijalni rad Čoka Vinka Tošić razlog trenutne statistike jeste taj što su žrtve nasilja ohrabrene da prijave nasilje. – To ne znači da je povećan broj nasilja, već da je povećan broj prijavljenih slučajeva. Prednosti ovog Zakona jesu da se nasilje obelodani i da se žrtva zaštiti. Nije to trenutno nasilje nego se ispostavilo da je to višegodišnje nasilje koje je bilo pritajeno i onda se čekao momenat da se ovaj Zakon populariše, da se sazna koja je prednost prijave nasilnika i koje su mogućnosti žrtve u takvim situacijama – navela je ona.

headerOvim Zakonom uvedene su hitne mere zaštite od nasilja u porodici, procene rizika od ponavljanja nasilja, obavezna koordinacija i saradnja nadležnih službi i evidencija slučajeva nasilja. Zakon daje ovlašćenje nadležnom policijskom službeniku za nasilje u porodici da izrekne hitne mere zaštite od nasilja u porodici i to meru privremenog udaljenja nasilnika iz stana ili meru privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj. Hitne mere koje izriče policijski slžbenik traju 48 sati, a na osnovu procene Javnog tužilaštva sud može da produži hitnu meru na 30 dana.

Od ukupnog broja prijavljenih slučajeva nasilja u porodici na teritoriji opštine Čoka u 43 odsto slučajeva izrečene su hitne mere, od koji su u 35 odsto slučajeva i produžene na mesec dana. Prema rečima direktorice čokanskog Centra za socijlani rad, iako Zakon propisuje da se nasilnik udalji iz zajedničkog stambenog prostra, situacija na terenu je obrnuta. – Najčešće se žrtva odluči da ona bude ta koja će da napusti porodični prostor i onda je tu uloga Centra da iznađe mogućnost da izmesti žrtvu. Međutim, mi nemamo prihvtilište, niti svoje stanove i jako je teško naći rešenje u takvoj situaciji – rekla je ona i dodala je potreba za prihvatilištem evidentna, te da Centar ima u planu da obezbedi i jedan prostor za tu namenu.

Pored hitnih mera Zakon uvodi novinu u smislu da pruža podršku žrtvi. Iz tog razloga su sastavljena koordinaciona tela koja čine predstavnici Policijske uprave, Centra za socijalni rad i Javnog tužilaštva. Oni se sastaju dva puta mesečno i zajedno procenjuju svaki slučaj i prave individualni plan zaštite i podrške svake žrtve.

A4-4_700x450Uloga centra za scocijalni rad u okviru primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici jeste da se žrtva zaštiti u trenutku kada je najugroženija, kao i da se materijalno i stambeno obezbedi. U nastavku procesa, radi se na osnaživanju žrtve, koja dobija jednokratnu novčanu pomoć, a u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje pronalazi se mogućnost zaposlenja. Pored toga, žrtva prolazi i kroz edukativno i psihološko osnaživanje.

Prema podacima Centra za socijalni rad neretko se dešava da nakon prijave nasilja u porodici, pre i samog okončanja procesa, žrtva ipak odluči da se vrati nasilniku. Prema rečima direktorice Tošić razlozi za vraćanje su različiti. – Od ekonomske zavisnosti od nasilnika, stambene neobezbeđenosti do nespremnosti žrtve da prekine nasilni odnos. Materijalna zavisnost žrtve od nasilnika je vrlo česta, kao i nemogućnost iznalaženja stambenog prostora, posebno kada su i deca prisutna. Tu je uključeno mnogo faktora koji utiču da se žrtva vrati nasilniku – obljasnila je ona.

Iako je najzastupljenija prijava nasilja u partnerskim odnosima, od početka primene Zakona na području teritorije opštine Čoka povećan je broj i prijava nasilja u odnosima roditelj – deca, kao i brat – sestra unutar porodice.

nasilje

Nema komentara

Ostavi odgovor

CAPTHA *