Čoka: Održana 23. sednica Skupštine

Čoka: Održana 23. sednica Skupštine

299
0
Deli

Sednica Skupštine opštine Čoka, 23. po redu održana je danas, 17. aprila.

Odbornici su usvojili Odluku o donošenju izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Čoka. Kako je navedeno u materijalu, osnovni cilj izrade Izmene plana je redefinisanje namena delova pojedinih blokova-celina i lokacija koje su određene važećim Planom. Izmene i dopune Plana obuhvataju delove građevinskog područja naselja Čoka površine oko 11,38 hektara

Usvojena je Odluka o izradi izmene plana detaljne reglacije lokalnog puta od državnog puta prvog reda broj 24 ulaz u Padej do granice sa K.O. Ada, prilaz mostu na Tisi. Osnovni cilj izrade Plana je stavranje planskkog osnova za izgradnju novog mosta preko reke Zlatice. Rezultati analize tehničkih uslova i mogućnosti rešavanja mosta na reci Zlatici i dobijenih pokazatelji da bi umesto planom predviđene rekonstrukciije postojećeg trebalo pristupiti izgradnji novog mosta.

Izglasan je i Zaključak o usvajanju Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta, Čoka, Kanjiža I Novi Kneževac za period od 2018. do 2028. godine.

Usvojen je Zaključak o davanju saglasnosti na izveštaj o radu Opštinskog pravobranilišta za 2017. godinu.

Nakon isteka mandata vršioca dužnosti, Ibolja Levai Seneš izabrana je za direktoricu Doma zdravlja Čoka.

Nema komentara

Ostavi odgovor

CAPTHA *