Čoka: Ovršen bespravno posejan suncokret

Čoka: Ovršen bespravno posejan suncokret

2104
0
Deli

Na osnovu Odluke o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije na teritoriji opštine Čoka ovršen je suncokret na 6,8 hekatra u čokanskom ataru. Ovu Odluku Skupština opštine Čoka usvojila je oktobra 2016. godine, a njom je definisano da će se skidanje useva obavljati na parcelama u državnoj svojini na teritoriji opštine Čoka za tekuću godinu, kao i na parcelama građevinskog zemljišta u javnoj svojini koja nisu privedena nameni.

Skidanje useva vrši se kao mera naplate naknade za korišćenje poljopirvednog, odnosno građevinskog zemljišta koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju u javnoj svojini bez pravnog osnova. Skidanje i prodaja useva vrši se se na teret lica koje koristi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini bez pravnog osnova, a ako se radi o nepoznatomj osobi troškovi angažovanog pravnog ili fizičkog lica biće isplaćeni nakon prodaje useva, navedeno je u Odluci.

Nema komentara

Ostavi odgovor

CAPTHA *