Čoka: Prva faza komasacije privodi se kraju

Čoka: Prva faza komasacije privodi se kraju

281
0
Deli

Proces komasacije u naseljenom mestu i katastarskoj opštini Čoka teče planiranom dinamikom. Komisija za sprovođenje komasacije održala je redovni sastanak, treći po redu, kako bi izvestila građane o postignutim rezultatima. Tom prilikom je rečeno da se prva faza, odnosno utvrđivanje faktičkog stanja, privodi kraju.

Dosadašnji rezultati, prema rečima Toše Ninkova iz firme GeoGis, pokazuju da ima dosta promena koje u prethodnom periodu nisu sprovedene, mahom zbog loših katastarskih podloga, što znači da je vlasničko-informatička baza bila zapostavljena. – Bilo je puno nesprovedenih rasprava, kupoprodaja i slično. S druge strane, zemlja zbog lošijeg kvaliteta ovde u Banatu dugo godina nije imala neku naročitu cenu i naslednici često nisu vodili računa o tome šta je ostalo od predaka. Prvom fazom komasacije doveli smo do ažurnosti, a to će biti polazna postavka za pravljenje tehničke dokumentacije za sledeće faze rada – rekao je Tošić i dodao da je urađen predlog putne i kanalske mreže.

Cilj komasacije jeste ukrupnjavanje zemljišta i približavanje istog ekonomskom domaćinstvu. Učesnici komasacije neće imati nove namete ili poreske obaveze, a sve imovinske sporove, nerešene ostavinske raspave i kupopordajne ugovore građani će moći besplatno da reše, ali će to kroz katastar biti sprovedeno tek po završetku čitavog procesa.

Predsednik Komisije za komasaciju advokat Miodrag Golubović ponovo je pozvao sve učesnike komasacije da se organizuju i oforme Odbor. – Odbor je taj koji treba da vrši uticaj na Komisiju, a Komisija je tu da im izađe u susret. Sami poljopirvednici znaju najbolje šta im je potrebno. Vrlo je važno da se sada ozbiljnije interesuju za rad Komisije. Sledeći korak je uzimanje želja. Mi ćemo ih pozvati da nam kažu gde bi voleli da im njive budu u budućnosti, a mi ćemo se truditi da najveći deo želja i ispunimo – rekao je Golubović.

Uloga građana u procesu komasacije je značajna, te je i predsednica opštine Čoka Stana Đember pozvala poljoprivrednike da se zainteresuju u većoj meri i pomognu radu Komisije. Ona je ovom prilikom istakla benefite koje komasacija donosi. – Krajnje je vreme bilo da se uspostave mere kako treba, da znamo šta je privatno, šta je držvno, da ukrupnimo, samim tim olakšamo rad poljopirvednim proizvođačima, a i svim građanima. Pored toga, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa i u građevinskom rejonu naseljenog mesta Čoka je potpuno besplatno. Čokani mogu da dođu i bez poziva do nas i reše svoje imovinsko-pravne odnose – rekla je predsednica Đember.

S obzirom na to da su trenutno dostupni podaci o premeru zemljišta iz perioda Marije Terezije, pored komasacije poljoprivrednog zemljišta u građevinskom rejonu naseljenog mesta Čoka radi se evidentiranje objekata.

Uključivanje građevinskog rejona u proces komasacije bila je inicijativa lokalne samouprave, objasnila je Ljiljana Perezenović iz Republičkog Geodetskog zavoda, koji vrši nadzor nad izvođenjem geodetsko-tehničkih radova. – Povoljnosti  koje građani imaju, odnosno rešavanje svih imovinsko-pravnih odnosa koji se sada sprovode pred Komisijom za komasaciju, a to je kupoprodaja, pokloni, zamene, ostavine rešavaju se apsolutno besplatno, dok inače u katastru košta – rekla je ona i dodala da su građani iz tog razloga pozivani dva puta, odnosno jednom zbog atarskog dela, a jednom zbog građevinskog.

Geodetsko-tehničke radove na uređenju poljoprivrednog zemljišta komasacijom i katastarskog premera građevinskog zemljišta u K.O. Čoka izvodi firma GeoGis doo iz Beograda. Ukupna vrednost radova je 111 miliona dinara, a predviđeno vreme za komasaciju u K.O. Čoka je 30 meseci. Proces je započet početkom ove godine.

Nakon Čoke, komasascija će krenuti u Ostojićevu i Jazovu, pošto je za te dve katastarske opštine projektna dokumentacija spremna, a potom na red dolaze Sanad, Vrbica, Crna Bara i Padej.

Nema komentara

Ostavi odgovor

CAPTHA *