Čoka: Usvojen budžet za 2019. godinu

Čoka: Usvojen budžet za 2019. godinu

437
0
Deli

Odbornici Skupštine opštine Čoka na 29. sednici usvojili su budžet opštine Čoka za narednu, 2019. godinu, a koji iznosi nešto više od 533 miliona dinara. Planirane kapitalne investicije, između ostalog, odnose se na nastavak rekontrukcije vodovodne mreže u Čoki i Padeju, projektno planiranje mosta na Zlatici, izradu projektno-tehničke dokumentacije za kanalizacionu mrežu u Ostojićevu, rekontrukcija zgrade OŠ “Servo Mihalj” u Padeju, održavanje puteva, izgradnju atmosferskih kanala u Sanadu, izgradnju dečijeg igrališta i drugo.

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina, koji se planira za trošenje u 2019. godini iznosi oko 76,6 miliona dinara, od kojih se 56 miliona odnosi na preneta sredstva od zakupa državne zemlje. Naime, ove godine u Čoki je započet proces komasacije koji će trajati dve godine, a biće finansiran od prenetih sredstava od zakupa državne zemlje.

Na sednici Skupštine usvojena i Odluka o lokalnim komunalnim taksama, koje se plaćaju za korišćenje prava, predmeta i usluga na teritoriji Opštine Čoka. Utvrđena je visina, olakšica, rokovi i način plaćanja, kao i kontrola sprovođenja ove Odluke. Obveznici lokalne komunalne takse su pravna lica, preduzetnici i fizička lica, koja su korisnici prava, predmeta ili usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje komunalne takes.

Takođe, doneta je i Odluka o lokalnim administrativnim taksama za spise i radnje u upravnim stvarima i onima koje opština Čoka izdaje, odnosno obavlja u okviru poslova iz svoje nadležnosti. Takse se odnose za spise i radnje koje se odnose na ostvarivanje prava građana, pravnih i drugih lica.

Odbornici su usvojili i Odluku o matičnim područjima na teritoriji opštine Čoka, kojom se određuje matično područje za koje se vode matične knjige na teritoriji opštine Čoka i sedište matičnog područja.

Usvojen je kadrovski plan opštinske uprave, koji propisuje da se tokom 2019. godine planira zapošljavanje troje ljudi na određeno vreme zbog povećanja obima posla, s obzirom da je broj zaposlenih na neodređeno vreme u Opštinskoj upravi manji od maksimalnog broja, odnosno 38.

Pored toga, na održanoj sednici Skupštine izglasana je i Odluka o izmenama i doopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Čoka, Program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Čoka, razrešeni su, a potom iimenovani članovi Školskog odbora OŠ “Jovan Popović”. Data je i saglasnost na drugu Izmenu programa poslovanja “Regionalne deponije” doo Subotica za 2018. Usvojen je program rada sa finansijskim planom Centra za socijalni rad i Crvenog krsta, zatim Program poslovanja JKP “Čoka” i drugo.

Nema komentara

Ostavi odgovor

CAPTHA *