Kikindskom “Domu zdravlja” odobreno 17 miliona dinara za održavanje objekata i...

Kikindskom “Domu zdravlja” odobreno 17 miliona dinara za održavanje objekata i nabavku opreme i vozila

156
0
Deli

Projektom „Unapređenje sistema primarne zdravstvene zaštite dece i omladine na teritoriji Grada Kikinda“, koji je finasiran u okviru programa društvene odgovornosti „Zajednici zajedno“ kompanije NIS za 2019. godinu, Domu zdravlja „Kikinda“ odobreno je 17 miliona dinara za investiciono održavanje objekata Dečijeg i Školskog dispanzera, nabavku medicinske opreme i nameštaja za potrebe oba dispanzera i nabavku sanitetskog vozila sa opremom.

,, Dom zdravlja “Kikinda” je učesnik ovogodišnjeg NIS-ovog projekta uz veliku pomoć Gradske uprave gde nam je odobreno 17 miliona dinara od kompanije NIS za realizaciju projekta koji obuhvata sanaciju dve zgrade – to su Dečji i Školski dispanzer, dvorište, nabavka medicinske opreme i nabavka sanitetskog vozila sa opremom koji će takođe biti namenjen deci i omladini” – izjavila je direktorica Doma zdravlja dr Biljana Marković.

 

Savremene metode preventivne zdravstvene zaštite, dijagnostike i terapije zahtevaju nabavku i primenu nove opreme koja bi povećala kvalitet primarne zdravstvene zaštite. Takođe, Dom zdravlja „Kikinda“ suočen je sa problemima transporta dece i omladine kojima je neophodna zdravstvena zaštita na sekundarnom ili tercijalnom nivou, pošto nema dovoljno saniteta za transport pacijenata ka zdravstvenim centrima u Kikindi, Novom Sadu ili Beogradu, te će nabavka savremenog ambulantnog vozila sa medicinskom opremom biti od velikog značaja, jer postojeća dva nisu dovoljna za našu sredinu.

,, Mi kao Hitna pomoć imamo kontakte sa tek rođenom decom, pa sve do tinejdžera i adolescenata tako da postoji potreba za nabavkom sanitetskog vozila. Pored toga, decu transportujemo u više ustanove u Novom Sadu i Beogradu. To vozilo će od sada biti mnogo komfornije, prijatnije i bolje za prevoz dece, a pored toga, biće nabavljen i defibrilator, najsavremeniji uređaj koji pored svoje primarne uloge za najurgentnije stvari služi i za praćenje vitalnih parametara kod dece, tako da će usluga koju ćemo moći da pružimo deci biti na daleko višem nivou” – ocenio je načelnik kikindske Službe hitne pomoći dr Miloš Bajić.

Nabavka medicinske i druge opreme podrazumeva moderno sanitetsko vozilo sa sa automatskim sklopivim nosilom, kardiloškom stolicom, kiseoničkom instalacijom i defibrilatorom, jer postojeći je star već 10 godina, te nabavku digitalne vage sa visinometrom, komplet za kiseonik, hidrauličnu presu za proteze, polirmotor, mikromotor i druge medicinske opreme koja će unaprediti uslove za rad i pružanje zdravstvenih usluga deci i omladinini.

Građevinskim radovima predviđeno je krečenje i farbanje zidova, vrata, prozora i radijatora u svim čekaonicama i ordinacijama, kao uređivanje podova u oba dispanzera, dok je u dvorišnom delu planirano sređivanje pristupnih staza i izgradnje rampe za invalide za objekat Dečjeg dispanzera:

,, Radovi na samoj zgradi podrazumevaju izradu  prilaznih staza i rampe za invalide za predškolski dispanzer koji do sada nismo imali, a koji nam je bio velika zamerka kada smo akreditovali našu ustanovu. Radovi koji će se obavljati unutar samog dispanzera odnose pre svega na krečenje zidova, farbanje stolarije i radijatora, a u planu  je i promena podova. Što se tiče medicinske opreme, dobićemo novu opremu koja će značajno poboljšati stanje naše dece u svim segmenta. Do sada je bilo vrlo malo investicionih ulaganja, oprema se menja parcijalno ili povremeno, što nama onemogućava da pratimo savremene trendove u samoj prevenciji kao i dijagnostici i bolesti i lečenju dece.  Zahvaljujući akciji NIS-a značajno ćemo unaprediti kako našu primarnu zdravstvenu zaštitu tako i dijagnostiku i lečenje naše dece” – izjavila je načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine dr Vesna Tomin.

Program „Zajednici zajedno“ kompanija NIS sprovodi 11 godina, a sve u cilju unapređenja kvaliteta života stanovništva kroz prepoznavanje lokalnih potreba i doprinosa razvoju lokalnih zajednica.
Primarna zdravstvena zaštita dece i omladine u nadležnosti je Doma zdravlja „Kikinda“ gde u jednoj godini bude obavljeno nekoliko desetina hiljada pregleda. Tokom 2018. godine pri Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Dečijem dispanzeru izvršeno je  51.776 pregleda dok je u Školskom dispanzeru obavljeno 28.709 pregleda.

Nema komentara

Ostavi odgovor

CAPTHA *