Održana sednica gradske Skupštine

Održana sednica gradske Skupštine

606
0
Deli

Na 13. sednci Skupštne grada Kikinde, koja je održana danas, 16. marta, odbornici su usvojili Odluku o utvrđivanju naknade za prinudno postavljenog profesionalnog upravnika, zatim minimalni iznos troškova investicionog, kao i tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada.

U slučaju prinudno postavljenog upravnika građani će za zgrade koje imaju do osam posebnih delova izdvajati 207 dinara, za zgrade od osam do 30 posebnih delova 248 dinara, a za zgrade preko 30 posebnih delova 290 dinara mesečno.  Za garažu i garažni boks biće potrebno izdvojiti 41 dinar, a za garažno mesto u zajedničkoj garaži 83 dinara.

Za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrada Kikinđani će po kvadratnom metru izdvajati između 2,1 dinar i 6,9 dinara u zavisnosti od starosti zgrade i da li poseduje lift. Za garaže, odnosno garažne boksove građani će izdvajati od 0,9 dinara do 3,2 dinara u zavisnosti od starosti zgrade.

Minimalni iznos troškova za tekuće održavanje zgrada na mesečnom nivou za zgrade bez lifta iznosi 248 dinara, a zgrade sa liftom 322 dinara. Za garažu će građani morati da izdvoje 148 dinara mesečno, a 99 dinara za garažni boks i garažno mesto u zajedničkoj garaži.

Odbornici su na današnjoj sednici Skupštine reizabrali Dejana Karanovića na mesto direktora Centra za stručno usavršavanje Kikinda.

Usvojenom odlukom o izmeni odluke o mesnoj samoupravi dosadašnja naknada predsednika mesnih zajednica sa 24.000,00 dinara povećana je na 36.000,00 dinara.

Prihvaćena je inicijativa za uspostavljanje saradnje i udruživanje sa gradovima i opštinama u slivu gornji Dunav – leve pritoke – banatski vodotoci.

Odbornici su usvojili Strategiju upravljanja rizicma grada Kikinde. Usvojen je izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije, kao i Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima grada Kikinde za period od 1. septembra 2017. do 28. februara 2018. godine.

Odbornici su dali saglasnost za izgradnju proizvodnog objekta kompanije “Zopas” na katastarskoj parceli broj 21714 K.O. Kikinda.

IMG-20180316-WA0009Data je saglasnost na izmenu Statuta Centra za Stručno usavršavanje, kao i osnivačkog akta JP “Kikinda”.

Na današnjoj sednici usvojena je Odluku o izradi plana detaljne regulacije obilaznice državnog puta Ib reda broj 13, oko naselja Bašaid, kao i odluka o izradi plana detaljne regulacije obilaznice državnih puteva oko grada Kikinde – jugozapadna deonica.

Usvojena je Odluka o pijacama, odluka o uslovima obavljanja komunalne detalatnosti obezbeđenja javne rasvete na teritoriji grada Kikinde, a izmenjena je i odluka o postavljanju kioska, kao i odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju.

Stavljena je van snage Odluka o postupku i načinu imenovanja direktora javnih preduzeća grada Kikinde pošto je odredbama Zakona o javnim preduzećima i Uredbama o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća definisan postupak i način imenovanja direktora javnih preduzeća.

IMG-20180316-WA0005Usvojen je program rada Crvenog krsta, Sportskog saveza, kao i Školskog sportskog saveza za 2018. godinu.

Data je saglasnost na upotrebu naziva naseljenog mesta Nakovo u imenu seoskog turističkog domaćinsta “Etno selo Nakovo”

Razrešeni su i imenovani članovi upravnog odbora Centra za stručno usavršavanje Kikinda, nadzornog odbora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite, upravnog odbora Kulturnog centra Kikinda i školskih odbora Osnovne škole “Vuk Karadžić” i “Đura Jakšić”.

Nema komentara

Ostavi odgovor

CAPTHA *