Pojačan nadzor pravilnog odlaganja otpada u mesnim zajednicama

Pojačan nadzor pravilnog odlaganja otpada u mesnim zajednicama

132
0
Deli
Foto: Pixabay

Sekretarijat za inspekcijske poslove obaveštava stanovnike seoskih mesnih zajednica da će Gradska uprava grada Kikinde u narednom periodu preduzeti pojačane aktivnosti u cilju uvođenja reda prilikom odlaganja otpada na smetlišta, kao i radove na čišćenju, održavanju, nivelaciji, sanaciji, rekultivaciji i revitalizaciji prostora divljih deponija i smetlišta.

Stanovnici seoskih mesnih zajednica mogu građevinski (šut, crep, cigle i sl.) i biorazgradivi otpad (grane, trava i drugi otpaci biljnog porekla) da odlažu na postojećim seoskim smetlištma svake subote  u periodu od 8:00 do 13:00 časova. Za slučaj potrebe odlaganja dozvoljenog otpada na smetlište van određenog termina potrebno je pismeno se obratiti MZ.

Kućno smeće (otpaci iz stambenih, poslovnih i drugih objekata) se odlažu u posude određene za tu vrstu namene. Pružalac usluge, FCC EKO d.o.o, korisnicima koji imaju zaključen ugovor vrši pražnjenje kanti za smeće prema godišnjem planu i programu iznošenja smeća.

Kabasti otpad (stari nameštaj, aparati za domaćinstvo i sl.) će se iznositi u velikim kontejnerima prema posebnom programu. O vremenu i dinamici postavljanja kontejnera građani će biti blagovremeno obavešteni.

U cilju sprovođenja Odluke o održavanju čistoće i deponija Sekretarijat za inspekcijske poslove, Mesna zajednica i poljočuvari će u narednom periodu pojačati nadzor, a sva lica koja budu postupala suprotno Odluci biće kažnjena novčanim kaznama u skladu sa odredbama Odluke.

Prema Odluci o održavanju čistoće i deponija („Sl. list opštine Kikinda“, br. 7/07, 7/10 i 7/14 i „Sl. list grada Kikinda“, br. 12/17) za postupanje suprotno ovoj Odluci predviđena je novčana kazna od 100.000 dinara za pravna lica, 25.000 dinara za preduzetnike i 10.000,00 dinara za fizička lica, a naplaćuje se putem izdavanja prekršajnog naloga.

Kako je navedeno u saopštenju, smetlišta i divlje deponije predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje stanovništva i njihovu imovinu. U cilju prevencije i sprečavanja nastanka požara, širenja zaraze ili zagađenja životne sredine potrebno je u narednom periodu ukloniti postojeće divlje deponije i smetlišta na području grada i mesnih zajednica i sprečiti stvaranje novih.

– Svake godine grad Kikinda odvaja znatna sredstva za čišćenje smetlišta koja će vašim poštovanjem napred određenog načina odlaganja otpada moći da se upotrebe za realizaciju drugih sadržaja koji su potrebni za naš grad – navedeno je u saopštenju Sekretarijata za inspekcijske poslove.

Nema komentara

Ostavi odgovor

CAPTHA *