Raspisan Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za pribavljanje nepokretnosti – stanova

Raspisan Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za pribavljanje nepokretnosti – stanova

208
0
Deli
Foto: agromeria.rs

U okviru Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji 7.potprojekta – kupovina stanova, Komisija za izbor stanova koji se pribavljaju u javnu
svojinu Republike Srbije za dodelu izabranim korisnicima u okviru Regionalnog stambenog
programa u Republici Srbij dana 30. maja 2019.godine je objavila Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda  za pribavljanje nepokretnosti – stanova u javnu svojinu Republike Srbije na teritoriji grada Kikinda i graničnih jedinica lokalne samouprave (Čoka,Novi Bečej, Zrenjanin, Žitište, Nova Crnja)

Predmet javnog poziva je pribavljanje do 3 stana u javnu svojinu Republike Srbije, za potrebe Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, namenjenih rešavanju stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Kikinda.
Nepokretnosti-stanovi se mogu pribaviti i na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja se
graniči sa gradom Kikinda (Čoka, Novi Bečej, Zrenjanin, Žitište, Nova Crnja)
Stanovi koji se kupuju u javnu svojinu Republike Srbije moraju ispunjavati sledeće
karakteristike i to: da su veličine do 39m2 a kupuju se u skladu sa navedenim potrebama,
najviše do 3 stana.
Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja su upisana u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima (katastar nepokretnosti), kao nosioci prava
svojine na stanu-nepokretnosti koji je predmet ponude.
Stan-nepokretnost koja je predmet ponude mora da se nalazi u višeporodičnoj stambenoj
zgradi.Zainteresovana lica mogu preuzeti model Obrasca 1: Obrazac ponude na internet
stranici Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije ( www.kirs.gov.rs ), Jedinice
za upravljanje projektima u javnom sektoru’’ d.o.o. Beograd (www.piu.rs) i grada Kikinda
( www.kikinda.org.rs ) i u kancelariji Povereništva, broj 11 u Kikindi.
Ponuda za učestvovanje u postupku kupovine stanova dostavlja se na adresu:
,,Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru’’ d.o.o. Beograd
Veljka Dugoševića 54, peti sprat – pisarnica, 11000 Beograd, Srbija i to najkasnije do 30.
avgusta 2019.godine.

Nema komentara

Ostavi odgovor

CAPTHA *