Seminar “Medijska kultura” realizovan u Gimnaziji “Dušan Vasiljev”

Seminar “Medijska kultura” realizovan u Gimnaziji “Dušan Vasiljev”

146
0
Deli

Seminar na temu “Medijska kultura” za učenike, nastavnike, stručne saradnike, direktore škola u Kikindi realizovan je danas u kikindskoj Gimnaziji “Dušan Vasiljev”. Seminar je deo aktivnosti trogodišnjeg projekta u koji je uključena kikindska Gimnazija, pod nazivom “Digitalni pogon” podržan od strane “Biblioteke plus”, izdavačke kuće “Klio” i novosadske novinarske škole. Osnovni cilj projekta jeste uvođenje prakse medijske i informacione pismenosti u postojeće sisteme osnovnog i srednjeg obrazovanja u Srbiji kao jednog od oblika funkcionalne pismenosti u demokratskom društvu 21. veka. Teme kao što su medijska pismenost i oblikovanje javnog mišljenja, medijska pismenost i politika uzora okupile su danas oko 78 đaka iz 10 srednjih škola iz cele države. Za polaznike seminara obezbeđeni su sertifikati:

,, Ovaj projekat je veoma značajan za našu školu jer se tiče medijske pismenosti i medijske kulture, značajan je za celokupnu kulturu 21. veka jer smo svesni da smo okruženi velikim brojem informacija i da je sve usmereno ka tim informacionim tehnologijama. Mediji imaju izuzetno veliki uticaj na naš život, te je iz tog razloga veoma važno da razvijamo kritičku svest o tome šta znače mediji, kako oblikuju naše mišljenje, stavove i sisteme vrednosti, a pritom i da naučimo kako da se kritički odnosimo prema informacijama koje dobijamo. U ovoj drugoj godini trajanja projekta predviđen je i letnji kamp” – rekla je mentor i profesor Miljana Kitanović.

Maja Vukadinović, kulturolog i analitičar medija, magistar u oblasti studija medija smatra da iako se danas o medijskoj pismenosti dosta govori, da treba još više raditi na medijskoj edukaciji :

,, Uključujući projekat “Digitalni pogon” u okviru kojeg držimo i predavanja širom Srbije, razna istraživanja postoje koliko su građani Srbije, pa i Evrope medijski pismeni. Upravo iz tog razloga, jer se o tome sve više govori, to je dobar pokazatelj koliko bi trebalo još raditi kako bi građani bili još više medijski pismeni. Nismo dovoljno medijski pismeni, a najviše se radi na poboljšanju medijske pismenosti mladih, novinara, profesora koji trebaju da predaju predmet jezik, mediji i kultura i u okviru samih predavanja trudimo se i da olakšamo profesorima da pripreme svoj kurikulum i sagledaju medije iz različitih uglova, kako bi uspeli da prepoznaju kredibilne izvore, da profesori edukuju učenike da kritički promišljaju medijske sadržaje i šta je agenda određenih medija” – rekla je Vukadinović, urednica edicije “Multimedija” i medijski stručnjak.

Profesor sa fakulteta Političkih nauka Miroljub Radojković kaže da je globalizacija veoma podpomognuta digitalnim tehnologijama:

,,Promene su toliko brze, da ni društvo,ni škola ne mogu da se uhvate u korak i da prate sve to. Međutim, Srbija nije izuzetak da taj digitalni gaf ili ponor, ne deli Srbiju od ostatka sveta. Radi se o tehnologiji koja je individualna, čime i druge zemlje napreduju, to je tehnologija koja je sve jeftinija, i koja je popularna među ljudima tako da se tehnološki stiže. Mladi u globalu sada žive u tom virtuelnom prostoru, drže sve medije u džepu, robuju telefonima i verovatno bi imali nomofobiju kada bi sve to stalo, kao što je imaju već kada im oduzmete mobilni telefon pa se ta vrsta bolesti tako i ispolji. Zabrinjavajući je i drugi deo populacije – jer tu imate početnike koji su informatički nepismeni u odnosu na mlade, te su oni, ako i ima izvesnih zloupotreba najveće žrtve u poređenju sa mladima. Medijska pismenost nije problem za obrazovni sistem već za onaj deo populacije sa kojim niko ne radi, a koja je uvučena u iste te probleme, i vrlo teško, ako je medijski nepismena, u poplavi informacija, nikada u istoriji nije bilo više dezinformacija i ta pismenost bi njima možda više trebala” – izjavio je Radojković.

Nema komentara

Ostavi odgovor

CAPTHA *